Werkwijze: Smart Cleaning

Onze klanten merken dagelijks dat dankzij Smart Cleaning de kwaliteit van het schoonmaakwerk omhoog gaat. Ze zien dat het goed schoon is, doordat er bijvoorbeeld geen vuilwaas meer achter blijft op de vloeren of kalkaanslag op de kranen. Bij controles merken ze dat er niet of nauwelijks nog periodieke- en methodefouten worden gemaakt. En misschien wel het mooiste bewijs: het aantal klachten neemt aanzienlijk af.

  • Minder tot geen methodefouten
  • Vuilwaas verdwijnt
  • Geen kalkaanslag meer

Als mensen structureel te weinig tijd hebben om hun werk te doen of als het werk altijd te zwaar is, gaan ze gebukt onder werkdruk. Dat gaat ten koste van hun gezondheid, het leidt tot vermoeidheid en stress en soms tot ziekteverzuim. Dat is in de eerste plaats vervelend voor de werknemer, maar het is ook lastig voor u: u wilt wel de afspraken met uw opdrachtgever nakomen. Smart Cleaning maakt het werk voor schoonmakers lichter en geeft zichtbaar een beter resultaat. De schoonmaker doet z’n werk met veel meer plezier en ervaart geen werkdruk.

Opgeleid

Goed opgeleide medewerkers die weten wat ze doen

Communicatie

Leidinggevenden die structuur aanbrengen en in goed contact staan met u

Kwaliteit

Meetresultaten waarborgen de kwaliteit